Re: Które pasy mogę zająć przy skręcaniu na rondz

W ruchu drogowym obowiązuje zasada bezkolizyjnego poruszania się – wynika ona z art.3.

Jadąc w lewo zewnętrznym pasem masz możliwość bezkolizyjnego zajmowania dwóch pasów zewnętrznych. Jadąc pasem wewnętrznym masz możliwość bezkolizyjnego zajmowania dwóch pasów wewnętrznych.

W ruchu drogowym nie ma dowolności, gdyż na ogół nigdy nie jesteśmy sami.

Dopiero po wyczerpaniu możliwości bezkolizyjnego poruszania się – zastosujemy zasady ustępowania pierwszeństwa.

Comments are closed.